Privacy statement

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Van Lambalgen Allround Reclame

U leest op dit moment de privacy verklaring van Van Lambalgen Allround Reclame. Van Lambalgen Allround Reclame is een communicatie- en reclamebureau dat zich richt op het bedenken, creeren en maken van reclame- en communicatie uitingen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Van Lambalgen Allround Reclame verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Van Lambalgen Allround Reclame, neem dan gerust contact op.

info@vanlambalgen.nl | 0318-461979
Edeseweg 96 | 6733 AG Wekerom
KVK nummer: 09109707

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Van Lambalgen Allround Reclame. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Van Lambalgen Allround Reclame via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics
De website van Van Lambalgen Allround Reclame verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Van Lambalgen Allround Reclame, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Van Lambalgen Allround Reclame via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Ontvangers

De gegevens die Van Lambalgen Allround Reclame ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Sitezilla webservers en Hetzner
De website van Van Lambalgen Allround Reclame wordt gehost op de server infrastructuur van Sitezilla. Als u contact opneemt via de formulieren op de website, worden die betreffende mails opgeslagen op de dedicated servers van Sitezilla die staan in het datacenter van Hetzner in Duitsland. Gegevens die u achterlaat op de website van Van Lambalgen Allround Reclame zijn op de Sitezilla webservers opgeslagen. Hetzner zelf heeft geen toegang tot de gegevens op de webservers.

Dropbox
De back-ups van de website worden in de cloud opgeslagen middels Dropbox. Gegevens die u achterlaat op de website van Van Lambalgen Allround Reclame en die zijn gebackupt staan opgeslagen op de servers van Dropbox.

Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Van Lambalgen Allround Reclame vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Van Lambalgen Allround Reclame. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Van Lambalgen Allround Reclame.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Van Lambalgen Allround Reclame opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Van Lambalgen Allround Reclame uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit geldt niet voor bronbestanden voor eerder geleverde diensten.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Van Lambalgen Allround Reclame vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Van Lambalgen Allround Reclame niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Van Lambalgen Allround Reclame jouw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@vanlambalgen.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Uw gegevens die u via de website achterlaat worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Van Lambalgen Allround Reclame of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Sitezilla. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Van Lambalgen Allround Reclame prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Plichten

Van Lambalgen Allround Reclame verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Van Lambalgen Allround Reclame via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om te reageren op een informatie verzoek. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Van Lambalgen Allround Reclame de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Van Lambalgen Allround Reclame met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Van Lambalgen Allround Reclame behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sitezilla dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van Lambalgen Allround Reclame te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@vanlambalgen.nl | 0318-461979
Edeseweg 96 | 6733 AG Wekerom
KVK nummer: 09109707

Laatste aanpassing : 12 juni 2018